Borg havn, Fredrikstad. Foto: Nordic Zoning AS

Velkommen til Nordic Zoning, et plankontor for industri og næring!

Reguleringsplaner etter Plan- og bygningsloven og Svalbardmiljøloven


Utredninger for arealer og infrastruktur


Bred erfaring fra privat og offentlig sektor


Forstår industriens og internasjonale investorers behov


Norsk- og engelskskråklige leveranser


Nordic Zoning AS

Kråkerøyveien 2A

1671 Kråkerøy / Fredrikstad

M+47 477 04 998